ΡΑΝΤΕΒΟΥ 211 40 66 727

Λιθίαση Ουροποιητικού Συστήματος

Η λιθίαση είναι ένα συχνό πρόβλημα με τον κίνδυνο να εμφανίσει κάποιος πέτρα στα νεφρά κατά την διάρκεια της ζωής του να κυμαίνεται περίπου στο 1% με 15%, με διάφορους παράγοντες να επηρεάζουν την πιθανότητα σχηματισμού λίθου στο ουροποιητικό.

Η διαδικασία σχηματισμού μιας πέτρας στα νεφρά είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Τα ούρα του ασθενή γίνονται σταδιακά πιο συμπυκνωμένα γεμάτα ουσίες (Κρυστάλλους) που οδηγούν τελικά στην δημιουργία του λίθου, που ανάλογα με την σύσταση, την θέση του και τον ασθενή αυξάνεται σε διαφορετικά μεγέθη.

Διάφορες καταστάσεις όπως η διατροφή, η άσκηση, η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται, το σωματικό βάρος, το κλίμα και το επάγγελμα μπορεί είτε να οδηγήσουν στον σχηματισμό μιας πέτρας, είτε να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην λιθίαση.

Γενικά, ο σχηματισμός ή όχι ενός λίθου είναι μια ισορροπία μεταξύ των επιβαρυντικών και προστατευτικών παραγόντων που ανάλογα οδηγεί σε ούρα είτε πυκνά γεμάτα σε ουσίες που σχηματίζουν λίθους ή σε ούρα αραιά απαλλαγμένα από λιθιασικές ουσίες.

Ενημερωθείτε για την Λιθίαση

ΤΥΠΟΙ ΛΙΘΩΝ

Οι λίθοι μπορεί να διαχωριστούν σε διάφορες κατηγορίες. Μάθετε για τους τύπους των λίθων.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ενημερωθείτε για τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να προκαλέσουν λιθίαση ουροποιητικού.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μάθετε για τα συμπτώματα της λιθίασης ουροποιητικού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ενημερωθείτε για τα βήματα που πρέπει να κάνετε ώστε να διασφαλίσετε μια σωστή διάγνωση της λιθίασης.

ΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μάθετε για την λιθίαση και προστατέψτε τα παιδιά σας.

Ενημερωθείτε για τις θεραπείες αντιμετώπισης της Λιθίασης

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Η ουρητηροσκοπική λιθοτριψία εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση λίθων εντός του νεφρού και του ουρητήρα.

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Η Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία προσφέρει υψηλά ποσοστά επιτυχίας και πλήρους αφαίρεσης της πέτρας.

ΜΙΝΙ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Η mini διαδερμική νεφρολιθοτριψία (mini-PCNL) αποτελεί εξέλιξη της κλασικής (standard PCNL) τεχνικής.

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Η είσοδος της εξωσωματικής λιθοτριψίας άλλαξε για πάντα τα δεδομένα στη θεραπεία της λιθιασης του ουροποιητικού συστήματος.

ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER

Η κυστεολιθοτριψία πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση των λίθων της ουροδόχου κύστης.

ΕΚΤΟΜΗ ΟΓΚΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER

Η laser εκτομή αποτελεί σχετική ένδειξη για high-risk όγκους του ουρητήρα και της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού.

ΕΝΔΟΠΥΕΛΟΤΟΜΗ

Η ενδοπυελοτομή αποτελεί ελάχιστα επεμβατική, ενδοσκοπική μέθοδο αντιμετώπισης της στένωσης πυελο-ουρητηρικής συμβολής.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο μεταβολικός έλεγχος συμπεριλαμβάνει μια σειρά ειδικών εξετάσεων που στόχο έχουν την αναγνώριση υποκείμενων νοσημάτων που ευθύνονται για τη συνεχή δημιουργία λίθων.
Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες;